Liatorps skola

Liatorps skola är en F-3 skola med cirka 45 elever. Vi har trygga, motiverade och stolta elever som kan, vill och vågar – de lär för livet.