Montessoriskolan

Våra grundpelare är montessoripedagogiken, integrerad verksamhet, vår personal och föräldraengagemang.
Montessoripedagogiken handlar om att sätta barnet i centrum och följer mottot: "Hjälp mig att hjälpa mig själv". Pedagogiken bygger på: 

  • Respekt för barnet, för individen.
  • En förberedd miljö som är lugn och tilltalande för barnet och lockar barnet till arbete.
  • Frihet och ansvar.
  • Helheten före detaljerna.

I en montessorigrupp får barnen känna att de arbetar för sin egen skull - inte för lärarens.
Känslan av att lyckas med ett jobb som man själv har valt skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.
Med det fria valet menas att barnet självt efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde, och hur och när arbetet ska göras.
Montessoris frihet i fostran är inte detsamma som frihet från fostran.
 
Läs mer om montessoripedagogikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här!
 

Bloggar på Montessoriskolan

Hem- och konsumentkunskap på Klöxhultsskolan, Montessoriskolan och Grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår personal  

I grunden har personalen traditionell utbildning till exempel till fritidspedagog eller lärare. Därefter byggs den på med montessoripedagogisk utbildning.
 
Vi har ett starkt engagemang från vår montessoriutbildade personal.
Vår personal lever upp till att vi har en integrerad verksamhet och var och en är beredd att rycka in där det behövs.
Givetvis har alla varsin huvuduppgift.
Barnet tillåts att vara aktivt och de pedagogerna observerar barnet under tiden, för att kunna handleda barnet vidare i dess utveckling.


Nyheter inom utbildning och barnomsorg