D132 Triangeln

D132 Triangeln


Området fungerar idag som grönyta. Sedan ett 40-tal år tillbaka har där funnits en kiosk - ”Röda kiosken”. I gällande detaljplan är områdets användning dock inte specificerad. Markanvändningen i området ska därför fastställas i den här presenterade planen.

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för gatukök/uteservering och att fastslå en byggrätt. Enligt planförslaget tas en del av området i anspråk för handelsändamål – gatukök med tillhörande serveringsutrymme.

DetaljplanPDF (pdf, 3.1 MB)


Detaljplan A3PDF (pdf, 963.2 kB)


PlanbeskrivningPDF (pdf, 41.5 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.