Övriga orter

Här hittar du antagna detaljplaner utanför Älmhults tätort och Möckeln. Dessa är Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd, samt för flertalet av fritidshusområdena.

Är du intresserad av någon detaljplan, ring telefon 0476-551 58. Samtliga gällande detaljplaner finns tillgängliga på kommunens planavdelning.