Räddningstjänsten

Brandbil

Räddningstjänsten i Älmhult arbetar med såväl operativt räddningsarbete som förebyggande verksamhet.

Antalet akuta utryckningar har successivt ökat till i genomsnitt 320 per år. Cirka 30 procent gäller automatlarm och cirka 15 procent gäller trafikolyckor. Övriga insatser handlar främst om bränder i hus och mark samt olyckor inom industrin och byggsektorn.

Några gånger per år rycker vi ut för att länspumpa vattenfyllda källare eller undsätta kantrade kanotister. Någon enstaka gång hämtar vi en katt i toppen av ett träd. Den förebyggande verksamheten handlar bland annat om brandsyner och inspektioner samt, inte minst, utbildningsverksamhet.

Våra brandstationer

Älmhult

Dessa uppgifter utförs av Älmhults station:

 • Ledning och samordning av större räddningsinsats
 • Samtidig utvändig släckning och livräddningsinsats med rökdykare
 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Djurlivräddning
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

Liatorp

Dessa uppgifter utförs av Liatorps station:

 • Livräddningsinsats med rökdykare
 • Invändig släckinsats i mindre och medelstora industrier
 • Utvändig släckning
 • Kemdykarinsats i mindre omfattning
 • Upprättande av saneringsplats i samband med kemdykarinsats i kommunen
 • Losstagning av fastklämda i trafikolyckor
 • Skogsbrandsläckning
 • Oljeskadebekämpning i mindre omfattning både på land och i vatten
 • Terrängtransport av skadade personer
 • Tankbilsresurs
 • Sjöräddning på insjöar

I Häradsbäck och Pjätteryd finns så kallade räddningsvärn som består av frivilliga brandmän. Där finns även en brandbil och en del utrustning.

Sotning

Räddningstjänsten ansvarar även för tillstånd avseende rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar. Vid frågor som rör egensotning och tillstånd kontakta Räddningstjänsten, vid frågor som rör sotning i allmänhet kontakta skorstensfejarmästare Ulf Kaisson, tfn 0476-141 08.