Älmhults kommuns vapen

Älmhults kommuns vapen

År 1946 hade Älmhult en stor handels och industriutställning. Det var ett sätt att på den tiden skapa uppmärksam-
het för orten och visa vad man hade att erbjuda. Inför denna planering kom ledande politiker på att köpingen borde ha ett vapen.

Ett brev skickades i juli 1945 från kom-
munkontoret till Riksheraldikerämbetet i Stockholm. Ämbetet ansvarade för att utforma lämpliga förslag, som sedan antas av fullmäktige och därefter fast-
ställs av Kunglig Majestät - det vill säga regeringen. Fullmäktige skulle också föreslå vad vapnet skulle avbilda - något karakteristiskt för orten - och förslaget var linnéan.

Från ämbetet kom snart ett svar om att Älmhult knappast själva kunde lägga beslag på linnéan, eftersom Linné var född i Stenbrohults kommun, som existerade vid denna tidpunkt. Förslagsvis kunde därför även almblad ingå i köpingens vapen.

Älmhults kommun tyckte att synpunkten var riktig och Riksheraldikerämbetet utarbetade ett förslag med linnéan och almblad. Fullmäktige uttalade sig den 28 januari 1946 "belåtenhet med det synnerligen tilltalande förslaget till vapen för köpingen". Regeringen godkände förslaget och det kunde börja användas under 1946.

© Bo Bergsjö