Naturprodukterna lossnar

När järnvägen kom blev det som riksdagsmännen hade tänkt sig. Naturen runt omkring började släppa ifrån sig sina rikedomar. Arbete och sysselsättning utanför jordbruket ökade snabbt.

Skogens produkter blev lättare att transportera. Detta gav grunden för sågverksindustrin som expanderade snabbt. I Delary växte den nya massafabriken fram efter det gamla järnbruket. Den hade en egen transportorganisation med oxar som drog produkterna till stationen i Älmhult.

Även förädlingen av skogsprodukterna ökade, speciellt i form av möbeltillverkning och snickerier. Runt om i kommunen fanns många stora träindustrier av vilka Gemla i Diö alltid varit en av de ledande. Dessa industrier minskades kraftigt i slutet av 1900-talet då automatisering och stordriftsfördelar tog över, men traditionerna finns kvar i nya former. Bland dagens företag i branschen dominerar Swedwood och Myresjökök, men det finns fortfarande möbelföretag som exempelvis Spångs i Älmhult och Ce-Hå i Häradsbäck. Flera sågar lever också vidare.

En annan viktig produkt var energin. Förutom ved var torv länge en viktig produkt. Speciellt under första världskriget utvecklades en omfattande energiproduktion. Företag experimenterade även med att göra tågbränsle av torv på Vakö myr, som var en mycket stor arbetsplats. Torvens betydelse avtog när kriget tog slut.

Sånnaböke torvmosse

Sten kunde inte transporteras i den gamla infrastrukturen. Med järnvägen kom brytningen av den svarta graniten, speciellt i området kring Stenbrohult. Denna brytning resulterade även i en omfattande stenindustri, som hade en 100-årig epok i Älmhult. Efter en nedgång på 1970-talet avstannade stenarbetet. Idag har flera brott återuppstått, men industrierna har koncentrerats till norra Skåne.

Stenarbetare

Järntraditionerna hade skapat förutsättningar för en modern metallindustri. Olika former av mekaniska verkstäder växte fram i flera av de nya stationsorterna, speciellt Älmhult, Diö, Liatorp och Eneryda. Dessa industrier är fortfarande ryggraden i framförallt Liatorp och Eneryda.

Förutom Älmhult  var det speciellt Diö och Eneryda som ökade kraftigt som industri- och stationsorter. Även Liatorp expanderade, men där fanns parallellt även jordbruksindustrin med bland annat mejeri.

© Bo Bergsjö