Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen ska vara fria, hemliga och direkta.

I Sverige hålls val alltid på söndagar. Du som inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen kan förtidsrösta i olika röstningslokaler runt om i landet upp till 18 dagar före valdagen.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Medborgarna i den Europeiska unionen (EU) röstade den 22–25 maj 2014 om vilka kandidater som ska representera dem i Europaparlamentet. Nästa val till Europaparlamentet kommer i Sverige att hållas 26 maj 2019.  

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. 2018 inföll valdagen den 9 september. Nästa ordinarie val är den 11 september 2022.

I varje kommun ska finnas en valnämnd. Nämnden har det lokala ansvaret för genomförandet av alla folkomröstningar och allmänna val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige samt Europaparlamentet. Förutom valnämnden har Länsstyrelsen och den statliga Valmyndigheten viktiga uppgifter vid genomförande av val.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.