Kommunhuset

Kommunhuset ligger på Stortorget 1 i centrala Älmhult. Här finns förvaltningar och politiker. Det är också i kommunhuset som kommunfullmäktige sammanträder.

Karta till Stortroget i Älmhult