Protokoll 2020

Här finns justerade protokoll från nämnder*, utskott, kommunfullmäktige och revisorerna samlade. Protokoll offentliggörs oftast cirka två veckor efter sammanträdet. Äldre protokoll finns tillgängliga från nämndernas och fullmäktiges egna sidor.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunfullmäktige 2020-01-27 (omedelbar justering).pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB
PDF Protokoll kommunfullmäktige 2020-01-27 med rättelse.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB
PDF Protokoll kommunfullmäktige 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB
PDF Protokoll kommunfullmäktige 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 6.2 MB

Kommunrevisionen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-01-15.pdföppnas i nytt fönster 766.7 kB
PDF Protokoll kommunrevisionen 2020-02-12.pdföppnas i nytt fönster 985.2 kB

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 969.5 kB
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-14 (exkl. § 20).pdföppnas i nytt fönster 6.4 MB
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-01-14.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB
PDF 2020-02-04.pdföppnas i nytt fönster 7.5 MB
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2020-03-10.pdföppnas i nytt fönster 9 MB

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB
PDF Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB
PDF Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-17.pdföppnas i nytt fönster 739 kB

Kommunstyrelsens personalutskott

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF PU 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF PU 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB

Kultur- och fritidsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-01-23.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB
PDF Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB

Miljö- och byggnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF 2020-01-27 oj..pdföppnas i nytt fönster 1 MB
PDF 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 9.9 MB
PDF 2020-02-24 OJ.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB
PDF 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF protokoll_socialnämnden_200122.pdföppnas i nytt fönster 4 MB
PDF Protokoll_socialnämnden_200226.pdföppnas i nytt fönster 2 MB

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll tekniska nämnden 2020-01-28.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB
PDF Protokoll tekniska nämnden 2020-03-03.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB

Gemensamma nämnden för familjerätt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF protokoll_gemensammanämnden_200217.pdföppnas i nytt fönster 507.2 kB

Utbildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Protokoll UN 200122.pdföppnas i nytt fönster 8.8 MB
PDF Protokoll UN 2020-02-26.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB

Valnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

* Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt och socialnämndens utskott läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll från någon av dessa nämnder. Gemensamma nämnden för överförmyndarnämndens protokoll finns tillgängliga via värdkommunen Ljungbys hemsida.