Handlingar kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser och bilagor för 2020.

Handlingar för 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse kommunfullmäktige 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 19.9 MB 2020-01-27 13.39
Kallelse kommunfullmäktige 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2020-02-17 15.52
Kallelse kommunfullmäktige 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 9.5 MB 2020-03-23 14.38
Kallelse kommunfullmäktige 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 30.3 MB 2020-04-23 09.26
Kallelse kommunfullmäktige 2020-06-22.pdföppnas i nytt fönster 29.4 MB 2020-06-17 14.49
Kommunfullmäktige 2020-06-22 - Svar på interpellation till Roland Johansson om lokalbehov inom utbildningsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2020-06-30 07.47
Kommunfullmäktige 2020-06-22 -Svar på interpellation till Bo Bergsjö om anställningar.pdföppnas i nytt fönster 104.9 kB 2020-06-30 07.47

Handlingar från tidigare år

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
2016-12-19.pdföppnas i nytt fönster 27.7 MB 2016-12-08 14.18
2016-12-19 Bilaga ärende 6.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2016-12-08 14.19
2016-12-19 Bilaga ärende 7.pdföppnas i nytt fönster 256.1 kB 2016-12-08 14.19
2016-11-28.pdföppnas i nytt fönster 37.7 MB 2016-11-16 13.04
2016-11-28 Bilaga ärende 14.pdföppnas i nytt fönster 9 MB 2016-11-16 13.03
2016-11-28 Bilaga ärende 16.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2016-11-16 13.03
2016-10-31.pdföppnas i nytt fönster 32.5 MB 2016-10-19 15.41
2016-10-31 Bilaga ärende 7.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2016-10-19 15.40
2016-09-26.pdföppnas i nytt fönster 21.3 MB 2016-09-16 11.11
2016-09-26 Bilaga ärende 7, 1. Översiktsplan för Älmhults kommun Antagandehandling Rev 20160914.pdföppnas i nytt fönster 8.4 MB 2016-09-16 11.11
2016-09-26 Bilaga ärende 7, 2. Utlåtande rev20160914.pdföppnas i nytt fönster 597.3 kB 2016-09-16 11.11
2016-09-26 Ärende 7, 3. Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 3.3 MB 2016-09-16 11.10
2016-09-26 Ärende 7, 4. Särskild sammanställning.pdföppnas i nytt fönster 351 kB 2016-09-16 11.10
2016-09-26 Ärende 7, 5. Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 662.5 kB 2016-09-16 11.10
2016-09-26 Bilaga ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 12.5 MB 2016-09-16 11.10
2016-08-29.pdföppnas i nytt fönster 7.5 MB 2016-08-17 12.02
2016-08-29 Bilaga ärende 10.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2016-08-17 12.02
2016-08-29 Bilaga ärende 11.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2016-08-17 12.02
2016-06-20.pdföppnas i nytt fönster 24.4 MB 2016-06-08 14.01
2016-06-20 Bilaga ärende 17.pdföppnas i nytt fönster 20.7 MB 2016-06-08 14.01
2016-06-20 Bilaga ärende 18.pdföppnas i nytt fönster 16.7 MB 2016-06-08 14.01
2016-06-20 Bilaga ärende 19 - 1.pdföppnas i nytt fönster 8.5 MB 2016-06-08 14.02
2016-06-20 Bilaga ärende 19 - 2.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2016-06-08 14.02
2016-05-30.pdföppnas i nytt fönster 26.5 MB 2016-05-18 16.54
2016-05-30 Bilaga ärende 7.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2016-05-18 16.54
2016-05-30 Bilaga ärende 9 tjs.pdföppnas i nytt fönster 477.2 kB 2016-05-18 16.55
2016-05-30 Bilaga ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 16.8 MB 2016-05-18 16.56
2016-05-30 Bilaga ärende 11.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2016-05-18 16.56
2016-04-25.pdföppnas i nytt fönster 30.2 MB 2016-04-12 14.15
2016-04-25 Bilaga ärende 8 årsredovisning 2015.pdföppnas i nytt fönster 37 MB 2016-04-12 14.16
2016-04-25 Bilaga ärende 11 komplettering- Revisionsberättelse.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2016-04-15 10.07