Handlingar kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser och bilagor för 2020.

Handlingar för 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse kommunfullmäktige 2020-01-27.pdföppnas i nytt fönster 19.9 MB 2020-01-27 13.39
Kallelse kommunfullmäktige 2020-02-24.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2020-02-17 15.52
Kallelse kommunfullmäktige 2020-03-30.pdföppnas i nytt fönster 9.5 MB 2020-03-23 14.38
Kallelse kommunfullmäktige 2020-04-27.pdföppnas i nytt fönster 30.3 MB 2020-04-23 09.26
Kallelse kommunfullmäktige 2020-06-22.pdföppnas i nytt fönster 29.4 MB 2020-06-17 14.49
Kommunfullmäktige 2020-06-22 - Svar på interpellation till Roland Johansson om lokalbehov inom utbildningsförvaltningen.pdföppnas i nytt fönster 56.4 kB 2020-06-30 07.47
Kommunfullmäktige 2020-06-22 -Svar på interpellation till Bo Bergsjö om anställningar.pdföppnas i nytt fönster 104.9 kB 2020-06-30 07.47

Handlingar från tidigare år

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
2017-12-18.pdföppnas i nytt fönster 47.3 MB 2017-12-07 13.46
2017-12-18 Bilaga ärende 5.pdföppnas i nytt fönster 804.1 kB 2017-12-07 13.46
2017-12-18 Bilaga ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 19.6 MB 2017-12-07 13.47
2017-11-27.pdföppnas i nytt fönster 11.1 MB 2017-11-16 11.24
2017-10-30.pdföppnas i nytt fönster 12.6 MB 2017-10-18 17.07
2017-10-30 Bilaga ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2017-10-18 17.08
2017-09-25.pdföppnas i nytt fönster 20 MB 2017-09-14 15.33
2017-08-28.pdföppnas i nytt fönster 33 MB 2017-08-18 13.05
2017-08-28 Bilaga ärende 10.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2017-08-18 13.05
2017-08-28 Bilaga ärende 12-utredning.pdföppnas i nytt fönster 684 kB 2017-08-18 13.05
2017-07-27.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2017-07-14 08.52
2017-06-26.pdföppnas i nytt fönster 26 MB 2017-06-15 15.13
2017-06-26 Bilaga ärende 8.pdföppnas i nytt fönster 304.9 kB 2017-06-15 15.13
2017-06-26 Bilaga ärende 11 2.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2017-06-15 15.13
2017-06-26 Bilaga ärende 11.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-06-15 15.13
2017-05-29.pdföppnas i nytt fönster 28.5 MB 2017-05-18 10.59
2017-05-29 Bilaga ärende 13.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-05-18 10.59
2017-05-29 Bilaga ärende 14.pdföppnas i nytt fönster 1.8 MB 2017-05-18 10.58
2017-05-29 Bilaga ärende 15.pdföppnas i nytt fönster 15.8 MB 2017-05-18 10.58
2017-04-24.pdföppnas i nytt fönster 37.9 MB 2017-04-12 16.20
2017-04-24 Bilaga ärende 10.pdföppnas i nytt fönster 43.2 MB 2017-04-12 16.22
2017-04-24 Bilaga ärende 11.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-04-18 16.48
2017-03-27.pdföppnas i nytt fönster 11.4 MB 2017-03-16 14.42
2017-02-27.pdföppnas i nytt fönster 18 MB 2017-02-15 14.54
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 Socialnämnd.pdföppnas i nytt fönster 9.3 MB 2017-02-15 14.55
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 Utbildningsnämnd.pdföppnas i nytt fönster 6.6 MB 2017-02-15 14.55
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 Miljö- och byggnämnd.pdföppnas i nytt fönster 969.3 kB 2017-02-15 14.55
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 Kultur- och fritidsnämnd.pdföppnas i nytt fönster 4.4 MB 2017-02-15 14.56
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 KS-Kommunledningsförvaltning.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-02-15 14.56
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 KS-Teknisk förvaltning.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2017-02-15 14.56
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget Överförmyndarnämnd.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-02-15 14.57
2017-02-27 Bilaga ärende 14 Internbudget 2017 Gemensam nämnd.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-02-15 14.57
2017-01-30.pdföppnas i nytt fönster 22.6 MB 2017-01-19 11.48
2017-01-30 Bilaga ärende 9.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2017-01-19 11.49
2017-01-30 Bilaga ärende 12.pdföppnas i nytt fönster 4.5 MB 2017-01-19 11.49
2017-12-18 Bilaga meddelanden.pdföppnas i nytt fönster 423.9 kB 2017-12-18 13.12