Tomtpriser

Tomtpriser per m² mark 2018

Älmhults tätort

 

Västra Bökhult

450 kronor/m²

Rabatt lämnas med 25 procent om energiförbrukning vid provtryckning och teknisk beskrivning visar på 30 procent lägre energibehov än Boverkets byggreglers (BBR) energikrav.


De mindre tätorterna

 

- befintliga byggklara tomter

5 000 kronor eller
1 kronor per tomt

- nya tomter

80 kronor/m²

Industrimark

för prisuppgift kontakta teknisk chef

För 41 befintliga byggklara tomter i de mindre tätorterna Virestad, Pjätteryd, Liatorp, Häradsbäck, Hallaryd, Göteryd, Eneryda, Diö (Dihult) och Delary har kommunfullmäktige 2006-05-29 fastställt ett enhetligt tomtpris på 5 000 kronor eller 1 (en) krona per tomt. Som villkor gäller att tomterna ska bebyggas inom två år.