Ansökan och anmälan

Det krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd för att få anordna en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning. Enklast är att använda miljö- och byggnämndens färdiga blankett för att ansöka om tillstånd. Ett tillstånd för att anlägga en avloppsanordning är skriftligt och ska vara utfärdat innan arbetet påbörjas. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och sedan att avloppsanordningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

För anläggningar utan vattentoalett och vid vissa typer av ändringar krävs istället en anmälan. Samma blankett kan användas för anmälan som för ansökan om tillstånd. Blanketten kan laddas ner via länk i högerspalten på denna sida. Anvisningar om hur man fyller i blanketten bifogas. 

En ansökan/anmälan består av två delar:

  • En ifylld ansökningsblankett
  • En skalenlig ritning (situationsplan) över avloppsanordningen på den fastighet som berörs

Om någon del av avloppsanordningen ska ligga inom strandskyddsområde krävs en strandskyddsdispens innan arbetet påbörjas. Vid ansökan om strandskyddsdispens ska en särskild blankett fyllas i. Även denna går att ladda ner via länk i högerspalten på denna sida.  

Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och därmed förkortar handläggningstiden.

Hur du går tillväga när du ska anlägga eller ändra en avloppsanordning kan du läsa om här.  

Avgifter

För handläggning av tillståndsansökan och anmälan debiteras en fast avgift på mellan 3 300 och 8 250 kronor beroende på typ av anläggning, antal hushåll och områdets skyddsvärde. Dessutom kan det tillkomma en fast avgift för handläggning av strandskyddsdispens. Avgifterna redovisas till blanketten för ansökan/anmälan om enskilt avlopp. 
 
Den som anlägger ett avlopp utan tillstånd eller anmälan kommer att få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 eller 3 000 kronor. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och att arbetet inte påbörjas innan ett skriftligt tillstånd utfärdats.