Solenergi i Älmhult

Solens energi kan direkt tas tillvara på två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Solceller i Älmhult

I Älmhult har vi för närvarande (2017) 27 solcellsanläggningar på totalt 218 kW. Vilket är cirka 12 W installerat per invånare. Som jämförelse hade Ödeshög kommun, Sveriges soltätaste, 72 W installerat per invånare förra året.

Solenergi i kommunorganisationen

Älmhults kommunorganisation har cirka 300 kW installerad solenergi på Haganässkolan (se bild nedan), Elmeskolan och nya idrottsskolan (2017-12-31). Under Evishinelänk till annan webbplats kan man se hur mycket el som produceras just nu på kommunorganisationens anläggningar. Alla anläggningar har ännu inte tagits i drift men beräknas köras fullt ut under 2018.

Förläsning den 3 oktober 2017 om solenergi

Presentation solenergiPDF (pdf, 47.5 MB), föreläsare Lars Andrén.