Aktiviteter för äldre

I Älmhults kommun finns olika möjlighet till aktiviteter i en social gemenskap för dig som är äldre.

Våra vård- och omsorgsboenden runt om i kommunen är öppna för alla äldre och erbjuder öppna aktiviteter.

Aktiviteterna är gratis om inte annat anges och det finns oftast möjlighet att köpa fika. Nedan kan du klicka på respektive boende för att se vilka aktiviteter de har.