Kotten - en mötesplats för både barn och vuxna

Bygga med lego, måla, spela spel, krama gosedjur, leka för sig själv eller med andra – på öppna förskolan Kotten i Älmhult finns det mycket att göra för både stora och små barn. Kotten är dock inte bara för barn, utan även en mötesplats och knutpunkt för föräldrar.

Malin Enoksson och Eva Persson.

Malin Enoksson och Eva Persson.

Öppna förskolan är en del av Familjecentralen som Älmhults kommun bedriver tillsammans med Region Kronoberg och vårdcentralen Achima Care. Kottens verksamhet vänder sig till alla föräldrar med barn från 0-6 år.
– Alla, oavsett bakgrund, är välkomna till oss på Kotten. Vi har besökarna och deras behov i fokus, berättar Eva Persson som är förskollärare på öppna förskolan Kotten.

Knyta kontakter och stärka föräldrarollen

Miljön och personalen på Kotten är till för att underlätta för både barn och föräldrar att få kontakt med andra och varandra oavsett social och kulturell bakgrund.
– Öppna förskolan är en mötesplats för både föräldrar och barn. Här kan föräldrar träffa andra föräldrar, utbyta tankar och idéer eller bara umgås. Som förälder kan det vara skönt att träffa andra föräldrar och här kommer öppna förskolans verksamhet in i bilden, säger Malin Enoksson som är förskollärare på Kotten.

Personalen på öppna förskolan ska också uppmuntra och stödja föräldrarna i deras föräldraroll.
– Till skillnad mot en vanlig förskola är föräldrarna här samtidigt som barnen och de gör aktiviteter tillsammans. Det är något som vi vill främja och stödja, menar Eva Persson.

På Kotten finns det mycket som föräldrar och barn kan göra tillsammans, bland annat spela spel, baka eller pyssla. Vad besökarna vill göra när de är på Kotten bestämmer de själva. – Vi har lite hållpunkter under öppettiderna så som sångstund, men känner man inte för att sjunga just den dagen så behöver man inte. Vi vill att besöket ska präglas av glädje och frihet, menar Malin Enoksson.

Lockar besökare från andra kommuner

Öppna förskolan har öppet varje dag men med olika öppettider beroende på hur gammalt barnet är. Detta för att förskollärarna ska kunna anpassa verksamheten efter barnen.
– Barn har olika behov i olika åldrar. Genom att ha olika barngrupper kan vi enklare tillgodose behoven. Vi har till exempel en grupp för bebisar och då arbetar vi mycket med bebisrytmik och ramsor, berättar Eva Persson.

I snitt har öppna förskolan 30 besökare vid varje barngrupp och är minst sagt en populär mötesplats. Besökarna är inte bara barn och föräldrar från Älmhults kommun, utan även från Ljungby, Växjö och orter i norra Skåne.
– Det är roligt att det är många som vill komma hit, även från andra orter. Det tycker vi är ett tecken på att Kotten är en trivsam plats, säger Eva Persson som är förskollärare på öppna förskolan.


Öppna förskolan Kotten.