Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan resa med den traditionella kollektivtrafiken.

Kom ihåg att ta med ditt färdtjänstkort tillsammans med godkänd fotolegitimation när du ska resa. På kortet finns angivna villkor för användandet av färdtjänsten, till exempel: ledsagare, hur länge ditt färdtjänstkort gäller, specialfordon. Saknas färdtjänstkort räknas resan som en vanlig taxiresa.

Du kontaktar din handläggare i god tid inför varje förlängning av ditt färdtjänstkort. Beräknad handläggningstid för att utfärda färdtjänstkort är 3 veckor.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en kostnadsersättning för dig, som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning, måste resa på ett särskilt sätt.

För att kunna resa med riksfärdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad tillstånd till riksfärdtjänst. Du gör en ansökan för varje resmål.

Kraven för riksfärdtjänst är:

 • Din funktionsnedsättning är stor och varaktig (minst sex månader) och gör att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt.
 • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
 • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan kommun.

Riksfärdtjänstresor ska alltid ske med billigaste färdsätt i förhållande till din möjlighet att genomföra resan. Att resa med allmänna kommunikationer är generellt sett det billigaste alternativet. Därför görs alltid en utredning utifrån hur det skulle vara för dig att åka med de allmänna kommunikationerna.

För mer information och ansökan om riksfärdtjänst är du välkommen att kontakta din handläggare i det område du bor, senast 14 dagar före avresedagen.

Vad är färdtjänst?

Alla kan inte resa med länets bussar och tåg. Om du har en funktionsnedsättning kan det till exempel vara svårt att gå på en buss med trappor eller att köra in med rullstol på ett tåg. Du ska kunna resa med färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du, precis som på bussar, tåg, flyg och båt ska resa tillsammans med andra resenärer.

Resornas längd

Resans längd får uppgå till högst 7 mil både inom eller utanför Kronobergs län, men alltid till Växjö stad, Växjö flygplats, Ljungby stad eller Alvesta järnvägsstation. Du får alltid åka inom hela Älmhults kommun.

Den egna bostaden är utgångspunkten för resor till eller inom annan kommun.

Antalet resor med färdtjänst är obegränsat.

Avbrott under resan

Avbrott under resan är normalt inte tillåtet. Om det finns särskilda skäl kan handläggaren bevilja uppehåll vid regelbundna resor. Undantaget ska skrivas in i färdtjänsttillståndet och önskemål om avbrott meddelas Älmhultsbygdens Taxi vid beställning

Väntetid och samordning

Den beställda resan bör genomföras vid den tidpunkt ni kommit överens om. Älmhultsbygdens Taxi bestämmer hämtningstiden med hänsyn till din önskade ankomsttid.

Om du har en tid att passa vid framkomsten ska detta meddelas vid beställningen av färdtjänstresan. Tiden kan bero på om bilen ska hämta andra som ska resa i samma bil.

Vem kan få färdtjänst?

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Kommunen ansvarar för färdtjänsten.

Du ansöker om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst prövas hos respektive handläggare i det område du bor.

Hur beställer jag en resa?

Alla resor beställs genom Älmhultsbygdens Taxi. Resor som förbeställs senast klockan 16.30 dagen innan har en lägre avgift. Resor kan utföras under dygnets alla timmar men inte beställas nattetid. Resor kan beställas och ändras under följande tider:

 • Måndag-fredag, klockan 06.00-22.00
 • Lördag-söndag, stängt
 • Då en röd dag inträffar på en vardag är beställningscentralen öppen klockan 08.00-21.00

Boka din resa före klockan 16.30 dagen innan resa. Om du bokar efter klockan 16.30 blir avgiften högre. När du beställer din färdtjänstresan, meddela önskad ankomsttid. Älmhultsbygdens Taxi beslutar sedan om lämplig hämttid. Färdtjänstresor måste alltid beställas minst 1 timme i förväg.

Ange alltid aktuellt telefonnummer vid beställningen så att Älmhultsbygdens Taxi eller chauffören kan meddela eventuella förändringar i så god tid som möjligt.

Vid beställning av resa ska du uppge:

 • Namn och personnummer
 • Dag och senast ankomsttid för resan
 • Antal personer som ska åka
 • Avrese- och ankomstadress
 • Hjälpmedel
 • Om önskad hjälp är beviljad och/eller bärhjälp behövs

När kan jag inte få färdtjänst?

Färdtjänst får inte användas för dessa resor:

 • Sjukresor (beställs på telefon 0775-77 77 00)
 • Resor till och från grundskola och särskola
 • Resor som försäkringsbolag eller Försäkringskassan ska betala
 • Resor till sjukgymnast, tandläkare, läkare och sköterska på vårdcentral
 • Arbetsgivaren ska oftast betala för resor som man gör i arbetet
 • Resor inom olika verksamheter som drivs i allmän eller privat regi ska bekostas av respektive verksamhet.

Till exempel ska skolan betala skolresor och resor vid studiebesök som skolan ordnar.

Får jag ta med mig någon på resan?

Ledsagare/personal

Du som behöver hjälp under resan kan beviljas ledsagare i de fall chaufförens hjälp inte är tillräcklig. Ledsagaren får då följa med utan kostnad.
Det ska framgå av ditt färdtjänstkort att ledsagare beviljats.

Kommunen är inte tvungen att skaffa en ledsagare även om du fått rätt att ha med dig en ledsagare. En färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare åt en annan färdtjänstberättigad.

Personal följer med utan kostnad, detta måste anges vid beställningen av resan.

Medföljande

Om det finns plats i bilen kan du ta med dig någon på resan.

Du ska tala om när du beställer din resa att någon ska åka med dig. Det kan vara en vuxen medföljande och eller högst 3 barn under 18 år. Den vuxna medföljande betalar lika mycket som du för resan. Barn under 18 år får följa med på resan utan kostnad.

Vuxna medföljande till barn färdtjänsttillstånd betalar samma avgift som en vuxen resenär.

Service och särskild hjälp

Chauffören hjälper dig in och ut ur fordonet med tillhörande bagage och in i bostaden.

Bagage/hjälpmedel

Du får ta med dig normalt bagage och varor inhandlade för personligt bruk samt eventuellt hjälpmedel.

Färdtjänsten får inte användas för rena varutransporter.

Ledarhund/husdjur

Du får ta med dig din ledarhund, signalhund eller servicehund utan avgift.

Du kan också få ta med dig ditt husdjur. Då måste du beställa din resa minst 2 dagar i förväg. Husdjuren bör sitta i bur eller i bagageutrymmet under resan.  

Vad kostar det att åka färdtjänst?

För resor som förbeställs senast klockan 16.30 dagen innan betalar du 15 procent av taxameterkostnaden, dock lägst 30 kronor. I andra fall betalar du 25 procent av taxameterkostnaden, men lägst 40 kronor.

Då du samåker med andra färdtjänstberättigade delar ni på kostnaden beskriven ovan. För långa resor finns en maxavgift som innebär att du som enskild resenär aldrig behöver betala mer än 145 kronor.

I taxameterkostnaden ingår en framkörningsavgift. Framkörningsavgiften är densamma för hela kommunen.  

Ungdomsrabatt

Om du är under 20 år får du en ungdomsrabatt. Det innebär att du betalar 11 procent av taxameterkostnaden

Natt-taxa

För resor som utförs mellan klockan 24.00-06.00 betalar du 30 procent av taxameterkostnaden.

Kan jag åka med färdtjänst till jobbet eller skolan?

Du som behöver färdtjänstresa till arbetet eller studier har möjlighet att resa med periodkort (efter särskilt beslut enligt kommunens riktlinjer).
Periodkortet gäller endast mellan angivna adresser.

 Kostnad för periodkort/månad med färdtjänstfordon:                                                  
1-2 zoner                             500 kronor           
3-4 zoner                             730 kronor           
5-6 zoner                             920 kronor           
7 zoner eller mer          1200 kronor         
(Zoner enligt Länstrafiken Kronobergs zonindelning)

Färdtjänst kan inte användas för resor i tjänsten. Resorna ska om möjligt samordnas med andra resor. Resor med periodkort betraktas som fasta turer och beställs minst en vecka i taget. Eventuell tidsändring av resan måste göras senast klockan 16.30 dagen före resdagen.

Den färdtjänstberättigade kontaktar sin handläggare i god tid inför varje förlängning. Du ansvarar även för att kontakta din handläggare när du inte längre behöver arbetsresor.

Eventuellt missbruk av resor med periodkortet kan innebära att förmånen omprövas av kommunen.

Egen bil

Du kan ansökan om färdtjänst även om du har egen bil eller handikappanpassat fordon.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Förhoppningsvis kan vi komma fram till en lösning tillsammans.

Om du vill skicka in en synpunkt eller ett klagomål gör du det via vårt system.länk till annan webbplats